Huono työilmapiiri

Ankeuttaja ei viihdy huipputiimissä

Arka aihe, mutta tämä on hyvä ottaa välillä puheeksi: Työilmapiirin rikkojat tulevat organisaatioille kohtuuttoman kalliiksi. Yhdenkin tiiminjäsenen jatkuva epäammattimainen toiminta vaikuttaa työhyvinvointiin ja työn tuloksiin niin negatiivisesti, että huipputekijä vaihtaa mieluummin työnantajaa kuin jää roikkumaan tilanteeseen, joka syö energian ja vie työvireen. Parhaassa tapauksessa huipputekijä kuitenkin jää taloon ja häirikkö lähtee omasta vapaasta tahdostaan. Ankeuttaja ei viihdy työyhteisössä, jossa edellytetään arvostavaa ja kannustavaa käytöstä ja jossa jokainen ottaa vastuun omista valinnoistaan. – Mutta miten kasvetaan huipputiimiksi, joka vetää puoleensa vain A-luokan tekijöitä?

Mustavalkoisuus johtaa harhaan

Vastakkainasetteluun ei kannata sortua, vaikka otsikko ja alkukappale siihen houkuttelevat. Jokaisessa harkiten rekrytoidussa työntekijässä on paljon hyvää. Oikeassa elämässä syyttely, nimittely, leimaaminen ja luokittelu osoittavat huonoa makua, harjoittipa sitä kuka tahansa. Älykkäämpää on etsiä oireiden syitä. Hankalaksi leimattu kollega saattaa olla turhautunut huipputekijä, jonka kehitysehdotuksia ei ole kuultu. Ongelmien syy saattaa olla toimimattomissa rakenteissa, huonoissa prosesseissa, olemattomissa pelisäännöissä tai muissa hyvän yhteistyön peruspilareissa. Hyvä työntekijä ei tule töihin olemaan ilkeä. Kehityshaluinen ja sitoutunut asiantuntija ei väistele velvollisuuksiaan. Alisuorittaminen tuntuu itsestäkin pahalta, jos on tottunut olemaan työssään hyvä. Lisäksi jokainen käy siviilielämässään läpi vaikeita aikoja, jolloin on haastavaa olla hyvä työkaveri ja huippuosaaja. Ts. uupuneen aivot eivät toimi, unettomuus syö kärsivällisyyden ja toivonsa menettänyt on masentunut. Silloin on oikein tarjota apua ja tukea.

Todellisen ankeuttajan tapauksessa lähtötilanne on kokonaan toinen. On mahdotonta auttaa työkaveria, jonka perusasenne on negatiivinen ja jonka mielestä syy on aina toisissa. Halu kasvaa ja kehittyä lähtee ihmisestä itsestään. Tiimityössä tarvitaan kykyä ja halua nähdä oman toimintansa seuraukset ja kantaa niistä vastuu. Työyhteisön jäsenenä jokaisella on velvollisuus käyttäytyä ammattimaisesti, jotta työt sujuvat, töissä voidaan hyvin ja tavoitteet täyttyvät.

Huipputiimissä erilaisuus luetaan menestystekijäksi ja luovuuden lähteeksi

Huipputiimin erottaa jo siitä, miten sen jäsenet puhuvat ja ovat läsnä toisilleen. Vallitseva pronomini on ”me”. Harvemmin kuulee sanottavan ”mutta” tai ”ei”. Onnistumiset ja mokat ovat yhteisiä ja erilaisia mielipiteitä kuunnellaan mielenkiinnolla. Hyvän ilmapiirin eteen tehdään töitä, koska hyvällä fiiliksellä ollaan parhaassa työterässä ja keksitään uusia ratkaisuvaihtoehtoja. Erilaiset ajatukset, tunteet ja toimintatavat sallitaan, koska ne ovat tiimin tärkeä voimavara ja luovuuden lähde. Yhden ilmaisu voi olla eloisaa ja värikästä, kun toinen ilmaisee eleettömämmin ja harkitsevammin. Yhteentörmäyksiä tulee ja se on hyvä, koska hankalat tilanteet opettavat sanoittamaan erilaisuutta ja kehittävät yhteistä kieltä. Tiimitaitojen vahvistuessa kasvavat myös psykologisen turvallisuuden ja luottamuksen tunteet.

Huipputiimissä on sisäistetty, kuinka tärkeää on tuntea itsensä ja kyetä näkemään objektiivisesti omat vuorovaikutus- ja käyttäytymismallit erilaisissa tilanteissa. Itsetuntemus auttaa ymmärtämään myös muiden käyttäytymistä. Tunnetaitoihin kiinnitetään huomiota, koska ne auttavat välttämään ylireagointia ja varmistamaan, ettei kiukustuessaan tule sabotoineeksi yhteistyötä. Kaikilla on vaikeita hetkiä, eikä niitä tarvitse tai voi piilottaa työkavereilta. Vaikeina aikoina autetaan toista eteenpäin ja otetaan itse tukea vastaan. Huipputiimissä kasvetaan yhdessä.

Kasvaminen sattuu ajoittain, mutta lopputulos palkitsee moninkertaisesti

Huipputiimien rakentaminen on yhteistyötä, johon osallistuvat kaikki ylintä johtoa myöten. Yksilötasolla on tärkeätä ymmärtää oma rooli me-hengen ja yhteisen menestyksen rakentajana. Yksilön sisäinen työ auttaa vahvistamaan omaa itseluottamusta ja itsevarmuutta. Itsensä tunteva ja itseään arvostava johtaja/esihenkilö/kollega uskaltaa kohdata toiset aidosti ja välittävästi asemaan ja työnkuvaan katsomatta.

Organisaatio- ja tiimitasolla on tärkeintä tehdä päätös ja sitoutua tekemään töitä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Lyhyessäkin ajassa saadaan aikaan huipputuloksia, kunhan pohjatyö on tehty huolella. Tämä tarkoittaa sitä, että asetetaan selkeät ja mitattavat tavoitteet, selvitetään lähtötilanne, kartoitetaan vaihtoehdot, valitaan mahdolliset apuvälineet (esim. Everything DiSC® tai tunneilmapiirikartoitus) ja rakennetaan prosessi, joka huomioi työyhteisön erityispiirteet. Lopputuloksena hämmästellään sitä, kuinka hieno tiimi meillä onkaan.

Millaisia ajatuksia tämä artikkeli herätti? Ota yhteyttä, jos haluat keskustella oman yksikkösi tai tiimisi tilanteessa.

040 195 5424 | pirkko@ingenious.fi

Työilmapiiri

Kirjoittajasta

Pirkko Tavaila on bisnesviisas valmentaja, tiimityön kehittäjä ja yrityskulttuurin edistäjä, jolla on vuosien kokemus kansainvälisessä ympäristössä toimivien johtajien, asiantuntijoiden ja tiimien valmentamisesta suomeksi ja englanniksi. Hänen erityisosaamistaan on hyvinvoinnin ja tuottavuuden yhdistäminen.

työilmapiiri