Tee tulosta myötävirtaan

Tervetuloa

Nimeni on Pirkko Tavaila ja erityisosaamistani on bisnesälyn, tunneälyn ja hyvinvoinnin yhdistäminen kestävän menestyksen kivijalaksi. Tuen johtajia, asiantuntijoita, tiimejä ja yksityisyrittäjiä tuloksenteossa. Yhdessä rakennamme prosessin, jonka avulla tavoitteet saavutetaan. Inhimillisen suorituskyvyn varmistaminen kuuluu aina pakettiin.

Lempimottoni: ”Tee tulosta myötävirtaan.” – Väkisin puskien lopputulos voi olla kaikkea muuta kuin tavoiteltava.

Koulutukseni: Ekonomi (KTM) ja tiedottaja (MTi)

Pätevöitymiset:

 • Certified Gazing Red2Blue Coach (Performing Under Pressure)
 • Certified Genos Emotional Intelligence Practitioner
 • Everything DiSC Certified Trainer
 • Certified EASI facilitator and trainer
 • Certified Holistic Health Coach
 • WholeBody Focusing Practitioner

Työkokemus 30+ vuotta: Aloitin työurani pankeissa Suomessa ja Sveitsissä. Veri veti kuitenkin markkinoinnin, brändinrakennuksen ja viestinnän monipuolisiin tehtäviin. Olen työskennellyt johtajana, lähiesimiehenä, tiimin jäsenenä ja ulkopuolisena sparraajana. Myös johtoryhmätyöskentely on tuttua. Minulla on vuosien kokemus kansainvälisessä ympäristössä toimivien asiantuntijoiden ja johtajien tukemisesta suomeksi ja englanniksi.

Missio: Ingenious Team Oy edistää asioiden ja ihmisten ymmärrykseen perustuvaa johtajuutta, jolla rakennetaan fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti kestävää ja pitkäjänteistä menestystä.

Tervetuloa

Nimeni on Pirkko Tavaila ja erityisosaamistani on bisnesälyn, tunneälyn ja hyvinvoinnin yhdistäminen kestävän menestyksen kivijalaksi. Tuen johtajia, asiantuntijoita, tiimejä ja yksityisyrittäjiä tuloksenteossa. Yhdessä rakennamme prosessin, jonka avulla tavoitteet saavutetaan. Inhimillisen suorituskyvyn varmistaminen kuuluu aina pakettiin.

Lempimottoni: ”Tee tulosta myötävirtaan.” – Väkisin puskien lopputulos voi olla kaikkea muuta kuin tavoiteltava.

Koulutukseni: Ekonomi (KTM) ja tiedottaja (MTi)

Pätevöitymiset:

 • Certified Gazing Red2Blue Coach (Performing Under Pressure)
 • Certifying Genos Emotional Intelligence Coach
 • Everything DiSC Certified Trainer
 • Certified EASI facilitator and trainer
 • Certified Holistic Health Coach
 • WholeBody Focusing Practitioner

Työkokemus 30+ vuotta: Aloitin työurani pankeissa Suomessa ja Sveitsissä. Veri veti kuitenkin markkinoinnin, brändinrakennuksen ja viestinnän monipuolisiin tehtäviin. Olen työskennellyt johtajana, lähiesimiehenä, tiimin jäsenenä ja ulkopuolisena sparraajana. Myös johtoryhmätyöskentely on tuttua. Minulla on vuosien kokemus kansainvälisessä ympäristössä toimivien asiantuntijoiden ja johtajien tukemisesta suomeksi ja englanniksi.

Missio: Ingenious Team Oy edistää asioiden ja ihmisten ymmärrykseen perustuvaa johtajuutta, jolla rakennetaan fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti kestävää ja pitkäjänteistä menestystä.

Palvelut

Johdon Mindset

(Gazing Performance Systems – Performance Under Pressure©)

Valmennusohjelma johtajille, joiden tavoitteena on vahvistaa organisaation tuloksentekokykyä paineen alla. Ohjelma tarjoaa kehyksen, jonka avulla johtajan tarvitsemia kriittisiä johtamistaitoja ja -prosesseja selkeytetään ja kehitetään tehokkaasti toimivaksi järjestelmäksi.

Selustatukena RED2BLUE © -konsepti ja työkalut, joiden avulla esim. johtoryhmä kykenee ajattelemaan selkeästi, kommunikoimaan tehokkaasti ja suorittamaan ydintehtävät, joilla varmistaa tuloksentekokykykyky kovassakin paineessa, samalla yhteishenkeä vahvistaen.

Valmennus sisältää 12 moduulia ja perustuu vankkaan psykologiseen tutkimukseen. Se auttaa johtajaa toimimaan paremmin paineen alla, viestimään asioista selkeästi sekä toimimaan päättäväisesti. Kokonaistilannetta kuvaa johtamisen kartta ja sen käyttöä sekä eri tilanteiden hallintaa helpottavat yksinkertaiset työkalut, jotka auttavat päivittäisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa.

Valmennuksen hyödyt:

 • Saat selkeän “kartan” omasta johtamisalueestasi. Kartan avulla tunnistat mikä osa-alue toimii hyvin ja mikä kaipaa muutoksia.
 • Kartan ja työkalujen avulla sinun on helppo keskittyä olennaiseen johtamisessa, opit kontrolloimaan toimintaasi ja löydät yhteisen kielen organisaatiosi kanssa.
 • Saat apuvälineet myös yksilön ohjaukseen ja auttamiseen.
 • Johtoryhmäsi saa selkeät menetelmät strategian jalkauttamiseen kunkin omalle vastuu-alueelle.

Millaisiin tilanteesiin valmennus tarjoaa ratkaisuja?

 • Tulokset jumittavat, eikä oikein tiedetä, mitä pitäisi tehdä.
 • Johtamisesta puuttuu punainen lanka.
 • Johtajat ovat kokemattomia.
 • Johtamisen käytännön työkalut ovat hukassa tai puuttuvat kokonaan.
 • Oikeiden tehostamisalueiden löytäminen on haastavaa: kaikkea on kokeiltu ja mikään ei tunnu auttavan.
 • Yrityksen johtamisjärjestelmää ei ole, sitä ei ole päivitetty tai se on sekava.

Gazing Perfiormance Systems -valmennukset toteutetaan yhteistyössä Adeptus Partners Oy:n kanssa, joka omistaa Gazing -valmennusmetodiikan yksinoikeudet Suomessa.

Tunneälykäs johtajuus

(Genos Emotionally Intelligent Leadership)

Tunteet vaikuttavat jatkuvasti ja voimakkaasti päätöksiin, käyttäytymiseen ja suorituskykyyn. Tunneälyvalmennuksessa opitaan joukko taitoja, jotka auttavat havaitsemaan, ymmärtämään ja hallitsemaan tunteita itsessämme ja muissa.

Tutkimusten mukaan peräti 36% johtamisen tehokkuudesta selittyy tunnetaidoilla.  

Tunneälyvalmennus soveltuu johtajille ja esim. asiantuntijatiimeille.  Kokonaisuus käynnistyy johdanto-osiolla sekä tunneäly -arvioinnilla, jonka perusteella rakennetaan henkilökohtainen kehityssuunnitelma. Varsinainen valmennus koostuu oppimisistunnoista (virtuaalisesti ja/tai lähivalmennuksena) sekä välitehtävistä.

Tunnetaitojen kehittäminen on muutos- ja oppimisprosessi. Oppimismoduuleja johtaa valmentaja joka varmistaa osallistujien jatkuvan sitoutumisen. Osallistujat ovat aktiivisia, moduulit kokemuksillisia ja valmennus on vahvasti vuorovaikutuksellista. Ennakkotehtävät, työkirja ja lisämateriaalit on integroitu moduuleihhin. Valmennus sisältää aina henkilökohtaisen osuuden.

Tunneälyvalmennukset toteutetaan yhteistyössä Adeptus Partners Oy:n kanssa.

Monipaikkainen työ ja sen johtaminen ​

Yrityksille, jotka hakevat monipaikkaisuudesta liiketoimintahyötyjä. Osallistujat ovat tyypillisesti johtajia ja tiimejä, joiden tavoitteena on kehittää etänä tehtävää tiimityötä ja rakentaa monipaikkaisuudesta menestystekijä. Ota yhteyttä, jos olette esim. laatimassa hybridityön pelisääntöjä.

Etätyöhön ja hajautettujen tiimien johtamiseen liittyvät koulutukset toteutetaan yhteistyössä Timanttia Consulting Oy:n kanssa. Kokeneesta asiantuntijatiimistämme löytyy kokemusta ja erityisosaamista lukuisilta eri toimialoilta. – Mikäli minä en ole paras mahdollinen kouluttaja, suosittelen kollegaa.

Tiimityön kehitys

Palvelukokonaisuus rakennetaan asiakkaan tarpeiden ja toiveiden perusteella. Esim. tiiminhengen parantaminen ja tuloksenteon esteiden purkaminen edellyttävät usein useiden eri teemojen käsittelyä, kuten esim.

 • sujuva yhteistyö yksilöiden erilaisuutta hyödyntäen
 • vastuunotto ja sisäinen johtajuus
 • ajatusten, tunteiden ja valintojen johtaminen – negatiivisesta kierteestä myönteiseen
 • tavoitteellisen yhteistyön perusperiaatteet
 • toimintatapojen arviointi ja kehittäminen
 • työn suunnittelu ja ajankäyttö
 • suorituskyvyn ja jaksamisen varmistaminen

Yksilövalmennus

Sinulle, joka kaipaat selustatukea ja palloseinää esim. muutostilanteessa tai vaativan projektin aikana. Yhteistyömme tavoitteet voivat liittyä työ- ja/tai vapaa-aikaan.

Sisältöteemoja voivat olla vaihtelevasti esim. tietyn tavoitteen saavuttaminen, muutoksen läpivienti, yritystoiminnan kehittäminen, johtajuustaitojen vahvistaminen, oman ammatillisen suunnan vahvistaminen, kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot, ajankäyttö, suorituskyvyn varmistaminen, omien ajattelu- ja toimintamallien kehittäminen tavoitteita palveleviksi jne.

Teoriapohja on laaja, mutta ylätason teorioiden sijaan asiakas saa tukea ja konkreettisia työkaluja, jotka ovat suoraan sovellettavissa omaan tilanteeseen.

Vaikuttavuus syntyy pitkäjänteisyydestä. Toteutus yleensä 12 tapaamisen sarjana. Jokainen tapaaminen kestää 60 minuuttia. Tapaamiset joustavasti noin joka toinen viikko etänä tai mahdollisuuksien mukaan kasvokkain (sovitaan erikseen). Kokonaiskesto 6-8 kk.

Kuinka palvelu liittyy asiakkaan omaan erityistilanteeseen?

Jokainen istunto räätälöidään asiakkaan ajankohtaisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin sopiviksi. Kaikki harjoitukset ovat suoraan sovellettavissa arjen tilanteisiin ja meneillään oleviin esimerkkitapauksiin. Huom, mikäli olet uusi asiakas: Ennen yhteistyöhön sitoutumista sovimme 60 minuutin kartoitustapaamisen, jonka aikana keskustelemme mm. odotuksistasi ja tavoitteistasi. Sen jälkeen sinun on helppo tehdä päätös jatkoyhteistyöstä. 

Toimitusvarmuuden takaamiseksi Ingenious Team Oy toimii yhteistyössä erityisalojensa parhaiden suomalaisten konsultti- ja valmennusyritysten kanssa.

Palvelukielet suomi ja englanti.

Hinnat: Jokainen palvelukokonaisuus räätälöidään asiakkaan tarpeisiin soveltuvaksi. Toteutukset joko lähi- tai etävalmennuksena. Ota yhteyttä, kartoitetaan tilanne ja tavoitteet, niin saat tarjouksen.

Tervetuloa

Nimeni on Pirkko Tavaila ja erityisosaamistani on bisnesälyn, tunneälyn ja hyvinvoinnin yhdistäminen kestävän menestyksen kivijalaksi. Tuen johtajia, asiantuntijoita, tiimejä ja yksityisyrittäjiä tuloksenteossa. Yhdessä rakennamme prosessin, jonka avulla tavoitteet saavutetaan. Inhimillisen suorituskyvyn varmistaminen kuuluu aina pakettiin.

Lempimottoni: ”Tee tulosta myötävirtaan.” – Väkisin puskien lopputulos voi olla kaikkea muuta kuin tavoiteltava.

Pohjakoulutukseni: Ekonomi (KTM) ja tiedottaja (MTi)

Pätevöitymiset:

 • Certified Gazing Red2Blue Coach (Performing Under Pressure)
 • Certifying Genos Emotional Intelligence Coach
 • Everything DiSC Certified Trainer
 • Certified EASI facilitator and trainer
 • Certified Holistic Health Coach
 • WholeBody Focusing Practitioner

Työkokemus 30+ vuotta: Aloitin työurani pankeissa Suomessa ja Sveitsissä. Veri veti kuitenkin markkinoinnin, brändinrakennuksen ja viestinnän monipuolisiin tehtäviin. Olen työskennellyt johtajana, lähiesimiehenä, tiimin jäsenenä ja ulkopuolisena sparraajana. Myös johtoryhmätyöskentely on tuttua. Minulla on vuosien kokemus kansainvälisessä ympäristössä toimivien asiantuntijoiden ja johtajien tukemisesta suomeksi ja englanniksi.

Missio: Ingenious Team Oy edistää asioiden ja ihmisten ymmärrykseen perustuvaa johtajuutta, jolla rakennetaan fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti kestävää ja pitkäjänteistä menestystä.

”Kiitos yhteisestä matkasta, jonka aikana kuljin surkeasta ja ahdistusta aiheuttavasta työtilanteesta aivan mahtavan hyvään ja iloa tuottavaan työtilanteeseen… Autoit minut pois lamaantuneesta olosta ja kohti taas sitä osaavaa ja itsevarmaa asiantuntijaa, joka tiedän olevani.”

– Kansainvälisissä tehtävissä työskentelevä asiantuntija ja tiiminvetäjä

”Pirkko auttoi minua ymmärtämään ajatuksiani ihmissuhteistani, työnteostani, terveydestäni sekä muista elämänalueistani… Valmennuksen alkaessa koin yleistä väsymystä, kyllästymistä, jaksamattomuutta sekä tietynlaista stressiä ja uupumusta. Valmennuksen edetessä voimavarani lisääntyivät ja pystyin näkemään tilanteeni selkeästi sekä tekemään muutoksia tiettyihin asioihin.”

– Pörssiyrityksessä työskentelevä johtaja

Ota yhteyttä

pirkko@ingenious.fi

+358 40 195 5424

Copyright 2021 – Elementor Website