Tuloksellista valmennusta johtajille, asiantuntijoille ja tiimeille

Ingenious Team Oy tarjoaa puheenvuoroja, koulutusta, valmennusohjelmia ja työvälineitä, jotta yksilö ja työyhteisö voivat hyvin, fokus säilyy ja tulosta syntyy kovassakin paineessa.

Tavoitteena parantaa tuloksia paremman
johtamisen ja tiimityön avulla?

Asiakkaan kokemus tiimityön kehittämisen prosessista, joka johti mitattaviin tuloksiin:

“Erityisesti muutostilanteet tuovat näkyväksi ihmisten erilaisuuden. Näissä hetkissä on ollut suureksi avuksi, että olemme tiimissä opetelleet syvällisesti tuntemaan toistemme vuorovaikutus- ja työskentelytyylejä ja koko tiimin dynamiikkaa DiSC-prosessin avulla. Näin myös uusi esihenkilö pääsi hienosti liikkeelle porukkansa kanssa. Yhtä lailla kaikki yksikössämme ovat yhtä mieltä siitä, että vuorovaikutukseen keskittyminen on vienyt ilmapiiriämme ja yhteistyötä eteenpäin. Tämä näkyy myös henkilöstötutkimuksissa, joissa olemme nyt nousseet erittäin hyvälle ja osin jo erinomaiselle tasolle. Iso kiitos Pirkko!”

 Kaisa Järvisalo Viestintä- ja markkinointijohtaja, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

Ingenious

Tervetuloa

Nimeni on Pirkko Tavaila ja erityisosaamistani on bisnesälyn, tunneälyn ja hyvinvoinnin yhdistäminen kestävän menestyksen kivijalaksi. Tuen johtajia, asiantuntijoita, tiimejä ja yksityisyrittäjiä tuloksenteossa. Yhdessä rakennamme prosessin, jonka avulla tavoitteet saavutetaan. Inhimillisen suorituskyvyn varmistaminen kuuluu aina pakettiin.

Lempimottoni: ”Tee tulosta myötävirtaan.” – Väkisin puskien lopputulos voi olla kaikkea muuta kuin tavoiteltava.

Koulutukseni: Ekonomi (KTM) ja tiedottaja (MTi)

Pätevöitymiset:

 • Certified Gazing Red2Blue Coach (Performing Under Pressure)
 • Certified Genos Emotional Intelligence Practitioner
 • Everything DiSC Certified Trainer
 • Certified EASI facilitator and trainer
 • Certified Holistic Health Coach
 • WholeBody Focusing Practitioner

Työkokemus 30+ vuotta: Aloitin työurani pankeissa Suomessa ja Sveitsissä. Veri veti kuitenkin markkinoinnin, brändinrakennuksen ja viestinnän monipuolisiin tehtäviin. Olen työskennellyt johtajana, lähiesimiehenä, tiimin jäsenenä ja ulkopuolisena sparraajana. Myös johtoryhmätyöskentely on tuttua. Minulla on vuosien kokemus kansainvälisessä ympäristössä toimivien asiantuntijoiden ja johtajien tukemisesta suomeksi ja englanniksi.

Missio: Ingenious Team Oy edistää asioiden ja ihmisten ymmärrykseen perustuvaa johtajuutta, jolla rakennetaan fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti kestävää ja pitkäjänteistä menestystä.

Tilaa vinkkiviestiPalvelut

Johdon Mindset

(Gazing Performance Systems – Performance Under Pressure©)

Valmennusohjelma johtajille, joiden tavoitteena on vahvistaa organisaation tuloksentekokykyä paineen alla. Ohjelma tarjoaa kehyksen, jonka avulla johtajan tarvitsemia kriittisiä johtamistaitoja ja -prosesseja selkeytetään ja kehitetään tehokkaasti toimivaksi järjestelmäksi.

Selustatukena RED2BLUE © -konsepti ja työkalut, joiden avulla esim. johtoryhmä kykenee ajattelemaan selkeästi, kommunikoimaan tehokkaasti ja suorittamaan ydintehtävät, joilla varmistaa tuloksentekokykykyky kovassakin paineessa, samalla yhteishenkeä vahvistaen.

Valmennus sisältää 12 moduulia ja perustuu vankkaan psykologiseen tutkimukseen. Se auttaa johtajaa toimimaan paremmin paineen alla, viestimään asioista selkeästi sekä toimimaan päättäväisesti. Kokonaistilannetta kuvaa johtamisen kartta ja sen käyttöä sekä eri tilanteiden hallintaa helpottavat yksinkertaiset työkalut, jotka auttavat päivittäisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa.

Valmennuksen hyödyt:

 • Saat selkeän “kartan” omasta johtamisalueestasi. Kartan avulla tunnistat mikä osa-alue toimii hyvin ja mikä kaipaa muutoksia.
 • Kartan ja työkalujen avulla sinun on helppo keskittyä olennaiseen johtamisessa, opit kontrolloimaan toimintaasi ja löydät yhteisen kielen organisaatiosi kanssa.
 • Saat apuvälineet myös yksilön ohjaukseen ja auttamiseen.
 • Johtoryhmäsi saa selkeät menetelmät strategian jalkauttamiseen kunkin omalle vastuu-alueelle.

Millaisiin tilanteesiin valmennus tarjoaa ratkaisuja?

 • Tulokset jumittavat, eikä oikein tiedetä, mitä pitäisi tehdä.
 • Johtamisesta puuttuu punainen lanka.
 • Johtajat ovat kokemattomia.
 • Johtamisen käytännön työkalut ovat hukassa tai puuttuvat kokonaan.
 • Oikeiden tehostamisalueiden löytäminen on haastavaa: kaikkea on kokeiltu ja mikään ei tunnu auttavan.
 • Yrityksen johtamisjärjestelmää ei ole, sitä ei ole päivitetty tai se on sekava.

Gazing Perfiormance Systems -valmennukset toteutetaan yhteistyössä Adeptus Partners Oy:n kanssa, joka omistaa Gazing -valmennusmetodiikan yksinoikeudet Suomessa.

Tunneälykäs johtajuus

(Genos Emotionally Intelligent Leadership)

Tunteet vaikuttavat jatkuvasti ja voimakkaasti päätöksiin, käyttäytymiseen ja suorituskykyyn. Tunneälyvalmennuksessa opitaan joukko taitoja, jotka auttavat havaitsemaan, ymmärtämään ja hallitsemaan tunteita itsessämme ja muissa.

Tutkimusten mukaan peräti 36% johtamisen tehokkuudesta selittyy tunnetaidoilla.  

Tunneälyvalmennus soveltuu johtajille ja esim. asiantuntijatiimeille.  Kokonaisuus käynnistyy johdanto-osiolla sekä tunneäly -arvioinnilla, jonka perusteella rakennetaan henkilökohtainen kehityssuunnitelma. Varsinainen valmennus koostuu oppimisistunnoista (virtuaalisesti ja/tai lähivalmennuksena) sekä välitehtävistä.

Tunnetaitojen kehittäminen on muutos- ja oppimisprosessi. Oppimismoduuleja johtaa valmentaja joka varmistaa osallistujien jatkuvan sitoutumisen. Osallistujat ovat aktiivisia, moduulit kokemuksillisia ja valmennus on vahvasti vuorovaikutuksellista. Ennakkotehtävät, työkirja ja lisämateriaalit on integroitu moduuleihhin. Valmennus sisältää aina henkilökohtaisen osuuden.

Tunneälyvalmennukset toteutetaan yhteistyössä Adeptus Partners Oy:n kanssa.

Monipaikkainen työ ja sen johtaminen ​

Yrityksille, jotka hakevat monipaikkaisuudesta liiketoimintahyötyjä. Osallistujat ovat tyypillisesti johtajia ja tiimejä, joiden tavoitteena on kehittää etänä tehtävää tiimityötä ja rakentaa monipaikkaisuudesta menestystekijä. Ota yhteyttä, jos olette esim. laatimassa hybridityön pelisääntöjä.

Etätyöhön ja hajautettujen tiimien johtamiseen liittyvät koulutukset toteutetaan yhteistyössä Timanttia Consulting Oy:n kanssa. Kokeneesta asiantuntijatiimistämme löytyy kokemusta ja erityisosaamista lukuisilta eri toimialoilta. – Mikäli minä en ole paras mahdollinen kouluttaja, suosittelen kollegaa.

Work/Life Transforming System®

Ryhmä- ja henkilökohtainen valmennus samassa paketissa. Asiantuntijoille ja johtajille räätälöity 12 viikon mastermind-ryhmä, jonka tulokset kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Ohjelma sopii tavoitteellisille yksilöille, jotka tahtovat kasvaa itsensä seuraavaksi versioksi työssä ja siviilissä.

Menetelmä auttaa pois ankeasta suorituskeskeisyydestä, kohti inhimillisesti kestävää arkea, johon kuuluvat motivoiva työ, hyvinvointi sekä työ- ja siviilielämän tasapaino. Ohjelmassa onnistuminen edellyttää sitoutumista omien ajattelu- ja toimintamallien muovaamiseen tavoitteiden tasolle. Luottamuksellisessa ilmapiirissä haetaan ratkaisuja arjen haasteisiin ja sparrataan toinen toista. 

Tiimityön kehitys

Palvelukokonaisuus rakennetaan asiakkaan tarpeiden ja toiveiden perusteella. Esim. tiiminhengen parantaminen ja tuloksenteon esteiden purkaminen edellyttävät usein useiden eri teemojen käsittelyä, kuten esim.

 • sujuva yhteistyö yksilöiden erilaisuutta hyödyntäen
 • vastuunotto ja sisäinen johtajuus
 • ajatusten, tunteiden ja valintojen johtaminen – negatiivisesta kierteestä myönteiseen
 • tavoitteellisen yhteistyön perusperiaatteet
 • toimintatapojen arviointi ja kehittäminen
 • työn suunnittelu ja ajankäyttö
 • suorituskyvyn ja jaksamisen varmistaminen

Yksilövalmennus

Sinulle, joka kaipaat selustatukea ja palloseinää esim. muutostilanteessa tai vaativan projektin aikana. Yhteistyömme tavoitteet voivat liittyä työ- ja/tai vapaa-aikaan.

Sisältöteemoja voivat olla vaihtelevasti esim. tietyn tavoitteen saavuttaminen, muutoksen läpivienti, yritystoiminnan kehittäminen, johtajuustaitojen vahvistaminen, oman ammatillisen suunnan vahvistaminen, kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot, ajankäyttö, suorituskyvyn varmistaminen, omien ajattelu- ja toimintamallien kehittäminen tavoitteita palveleviksi jne.

Teoriapohja on laaja, mutta ylätason teorioiden sijaan asiakas saa tukea ja konkreettisia työkaluja, jotka ovat suoraan sovellettavissa omaan tilanteeseen.

Vaikuttavuus syntyy pitkäjänteisyydestä. Toteutus yleensä 12 tapaamisen sarjana. Jokainen tapaaminen kestää 60 minuuttia. Tapaamiset joustavasti noin joka toinen viikko etänä tai mahdollisuuksien mukaan kasvokkain (sovitaan erikseen). Kokonaiskesto 6-8 kk.

Kuinka palvelu liittyy asiakkaan omaan erityistilanteeseen?

Jokainen istunto räätälöidään asiakkaan ajankohtaisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin sopiviksi. Kaikki harjoitukset ovat suoraan sovellettavissa arjen tilanteisiin ja meneillään oleviin esimerkkitapauksiin. Huom, mikäli olet uusi asiakas: Ennen yhteistyöhön sitoutumista sovimme 60 minuutin kartoitustapaamisen, jonka aikana keskustelemme mm. odotuksistasi ja tavoitteistasi. Sen jälkeen sinun on helppo tehdä päätös jatkoyhteistyöstä. 

Toimitusvarmuuden takaamiseksi Ingenious Team Oy toimii yhteistyössä erityisalojensa parhaiden suomalaisten konsultti- ja valmennusyritysten kanssa.

Palvelukielet suomi ja englanti.

Hinnat: Jokainen palvelukokonaisuus räätälöidään asiakkaan tarpeisiin soveltuvaksi. Toteutukset joko lähi- tai etävalmennuksena. Ota yhteyttä, kartoitetaan tilanne ja tavoitteet, niin saat tarjouksen.

Palautetta matkan varrelta

Startup-yrittäjä, yksilövalmennus 2023

”Olen saanut tosi paljon lisää ilmaa, etäisyyttä ja rauhaa. Pirkon laaja kokemus kuuluu hänen esittämissään oikeissa kysymyksissä, jotka auttavat oivaltamaan mistä kussakin ongelmassa pohjimmiltaan on kysymys. Välillä oravanpyörä meinaa tempaista mukaansa, mutta nämä vinkit auttavat pitämään fokuksen oikeissa asioissa.”

Kasvuryhmän osallistuja 2022

”Ahdistukseni on vähentynyt ja itsevarmuuteni on kasvanut. Tunnen taas olevani se osaava ammattilainen, jonka välillä kadotin. Pirkko on saanut minut kukoistamaan.”

Kasvuryhmän osallistuja 2022

”Pirkko on taitava ja viisas valmentaja, jonka terävät huomiot ovat kantaneet minua moneen kertaan yksilövalmennuksessa. Ryhmävalmennuksessa olen saanut lisäksi muiden osallistujien ammattitaidon ja näkemykset, kokemukset ja tuen. Valmennusta ja vertaistukea samassa paketissa."

Yrittäjä, yksilövalmennus 2021

”Pirkko saattaa kysyä välillä tiukkojakin kysymyksiä (hyvänä esimerkkinä kysymys liittyen yritykseni tavoiteimagoon). Ne kysymykset osuvat yleensä juuri siihen sokeapisteeseen, joka on aika ottaa käsittelyyn ja jolle en ole osannut tai halunnut tehdä mitään ilman sparrausapua. Joskus sattuu yrittäjän egooni, mutta se on ok, koska maksan tuloksista, en päälle taputuksista.”

Tiimikoulutus, osallistuja 2020

”Inspiroiva koulutus. Konkreettisia vinkkejä ja toimivia muistisääntöjä ilman unettavaa ylätason teoriaa. Rautainen ammattilaisuus paistoi tavasta, jolla kouluttaja vastasi yleisön esittämiin kysymyksiin.”

Yksityisyrittäjä, yksilövalmennnus 2020

”Ajattelutavat ovat muuttuneet ja uskomukset ovat kääntyneet eteenpäin vieviksi.”

Yksityisyrittäjä, yksilövalmennnus 2019

“On löytynyt selkeä suunta, joka saa jatkossa kehittyä eteenpäin.”

Yksilövalmennettava 2018

“Olen saanut lisää rohkeutta, itsevarmuutta ja energiaa – Jotain suurta minussa on tapahtunut.”

Voinko auttaa?

45 minuutin etätapaamisessa saat tilaisuuden pallotella tilannettasi ja kertoa millaista tavoitetilaa kohti haluaisit kulkea. Samalla selviää voisiko meidän yhteistyöstämme olla sinulle hyötyä.