Tietosuojaseloste

Ingenious Team Oy

Alla kerrotaan Ingenious Team Oy:n (jäljempänä ”me”) yleisistä henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn liittyvistä periaatteista. Sitoudumme pitämään henkilötietosi turvassa ja käsittelemään niitä asianmukaisesti ja lainmukaisesti yksityisyytesi suojelemiseksi.

YHTEYSHENKILÖ TIETOSUOJAREKISTERIASIOIHIN LIITTYEN 

Pirkko Tavaila

Puh. 040 195 5424

Sähköposti: pirkko@ingenious.fi

ASIAKASREKISTERIN NIMI

Yrityksen asiakas- ja markkinointirekisteri

MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME JA KÄSITTELEMME?

Keräämme asiakkaistamme mm. seuraavia henkilötietoja:

  • nimen ja yhteystiedot
  • muistiinpanoja, huomioita sekä asiakkaalle annettuja vinkkejä (näissä asiakaskohtaisissa, sähköisissä tiedostoissa tai tiedostojen nimissä ei mainita asiakkaan henkilötietoja)

MIKSI KERÄÄMME JA KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJA? 

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja voidaksemme tunnistaa asiakkaan, voidaksemme pitää yhteyttä asiakkaisiimme ja markkinoida palveluja asiakkaillemme. Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja varmistaaksemme asiakaspalvelun laadun.

MITKÄ OVAT TIETOLÄHTEEMME?

Henkilötiedot kerätään asiakkaalta itseltään palvelusopimusta tehtäessä, keskusteluissa, sähköpostitse, ajanvaraustilanteissa, uutiskirjeen tilauksen yhteydessä tai asiakkaan muuten luovuttaessa meille henkilötietojaan kirjallisena, kasvokkain tai etäyhteydessä.

TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin.

KUINKA KAUAN HENKILÖTIETOJANI SÄILYTETÄÄN JA REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyn henkilön pyynnöstä annamme hänelle tietoja siitä, mitä ja miten häntä koskevia henkilötietoja käsitellään sekä korjaamme mahdolliset virheet ja puutteet henkilötiedoissa.

Henkilötietoja säilytetään, kunnes niitä ei enää tarvita käyttötarkoitukseen, johon ne kerätty tai kunnes rekisteröity peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Jokaisella rekisteröidyllä on laissa määritellyt oikeudet tarkistaa omat henkilötietonsa ylläpitämistämme rekistereistä sekä vaatia tietojen päivittämistä, korjaamista tai poistamista. Rekisteröity voi myös kieltää meitä käyttämästä hänen henkilötietojaan markkinointiin. Edellä mainittujen oikeuksien käyttämiseksi rekisteröidyn tulee tehdä kirjallinen pyyntö ja lähettää se joko sähköpostilla tai kirjepostina alla olevaan osoitteeseemme. 

REKISTERIN SUOJAUS

Sähköisessä muodossa pidettäviä tietoja suojataan tietotekniikan, käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla, jotka ovat tiedossa vain rekisterin ylläpitäjällä. 

TIETOSUOJASELOSTEEMME PÄIVITYS

Tätä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi lokakuussa 2022. Päivitämme tietosuojaselostetta aika ajoin varmistuaksemme siitä, että se vastaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja kulloinkin noudattamiamme tietosuojakäytänteitä. Ajantasaisen tietosuojaselosteen voit pyytää alla mainitusta osoitteesta.

REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Ingenious Team Oy
(Y-tunnus 3218139-5) 

Pirkko Tavaila
Tehtaankatu 7 D 28, 00140 Helsinki
Puhelin: +358 40 195 5424

Sähköposti: pirkko@ingenious.fi